Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Dolores/Oy Lific Ltd
Y-tunnus:  0283751-7
dolores@dolores.fi

2. Rekisterin nimi 
Dolores.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä tilastollisiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. 

4. Rekisteritietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tuotteiden toimituksen yhteydessä asiakkaan nimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot voidaan luovuttaa toimituksesta vastaavalle kolmannelle osapuolelle (esim. Posti). Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksessa ja asiakasviestinnässä ulkopuoliselle palveluntarjoajalle henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

5. Tietosisältö 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Yritys tai muu taho, jos ei ole yksityinen
- Osoitetiedot
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Sukupuoli
- Syntymäaika 
- Tiedot käsitellyistä tilauksista 

6. Tietolähteet 
Käyttäjä itse ilmoittaa tiedot verkkosivustoa käyttäessään.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Asiakasrekisterin tiedot tallentuvat palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

8. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.