Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Dolores/Oy Lific Ltd
Y-tunnus:  0283751-7

Kristiina Hakala, Elotie 4 A 1, 16300 Orimattila
dolores@dolores.fi

2. Rekisterin nimi 
Dolores.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

3. Perusteet henkilötietojen käsittelylle ja rekisterin pidolle

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai yhteyttä ottavien henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti asiakassuhteiden kehittämiseen ja hoitoon sekä rekisterinpitäjän tuotteiden myyntiin, markkinointiin, toimitukseen ja maksamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön seuraavasti:

  • sopimussuhteeseen Doloresin ja rekisteröidyn välillä mm. silloin kun rekisteröity on tehnyt sopimuksen Doloresin kanssa (esim. tilaus)
  • rekisteröidyn suostumukseen mm. silloin kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (esim. uutiskirjeen tilaus)
  • Doloresin oikeutettuun etuun Doloresin ja rekisteröidyn välillä olevaan yhteyteen mm. silloin kun Dolores käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa markkinointiin tai käsittelee tietoja Doloresin sisällä
  • Doloresin lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun Dolores säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen pakottavaa lainsäädäntöä (esim. kirjanpitolaki)

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin (vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin tilannut Doloresin uutiskirjeen sähköpostiinsa) sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Pankit voivat käyttää rekisterissä olevia tietoja maksuliikennepalvelun (verkkomaksu) toteuttamiseen tarvittavilta osin.

5. Rekisteritietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien kuten palvelimen (Euronic Oy, Turku) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi (Posti), maksuliikennepalvelun toteuttamiseksi (pankit) sekä viranomaisille lainsäädännön niin velvoittaessa.

Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella (Mailchimp, USA). EU:n ulkopuolelle siirtyvät tiedot sisältävät henkilön etu- ja sukunimen ja sähköpostiosoitteen.

6. Tietosisältö 
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:
Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, tieto sähköpostimarkkinointiluvasta/- kiellosta sekä tilaus- ja toimitustiedot.

Lisäksi sivustolla vierailusta voidaan kerätä Google Analytics (Google Inc., USA) kävijäseurannan avulla yleisluontoista anonyymiä tilastoa kuten selainversio, vieraillut sivut ja niiden määrä ja vierailun kesto. Lisätietoa Googlen kävijäseurannasta Google Analyticsin sivulla.

7. Tietolähteet 
Asiakas itse antaa tiedot verkkosivustoa käyttäessään (rekisteröityessään asiakkaaksi tai tilauksen yhteydessä) tai ottamalla yhteyttä sähköpostilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot kerätään ja tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisenä ja se sijaitsee Euronic Oy:n hallitsemilla palvelimilla. Vain Doloresin rekisteriasioita hoitavalla vaitiolovelvollisuuden sitomalla henkilöllä on käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot esim. omalta asiakastililtään kohdassa "GDPR-tiedot".

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröitynyt asiakas voi itse päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Asiakas voi milloin tahansa lopettaa uutiskirjetilauksensa klikkaamalla jokaisen uutiskirjeen lopussa olevaa "poistu uutiskirjelistalta"-linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi:
Dolores / Oy Lific Ltd
Postiosoite: Elotie 4 A 1, 16300 Orimattila
Sähköposti: dolores@dolores.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi