Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Dolores/Oy Lific Ltd
Y-tunnus:  0283751-7

Kristiina Hakala, Elotie 4 A 1, 16300 Orimattila
dolores@dolores.fi

2. Rekisterin nimi 
Dolores.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin (vain, jos asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä tai sen jälkeen tilannut Doloresin uutiskirjeen sähköpostiinsa) sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Checkout Finland Oy käyttää rekisterissä olevia tietoja maksuliikennepalvelun (verkkomaksu) toteuttamiseen tarvittavilta osin.

4. Rekisteritietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien kuten palvelimen (Euronic Oy, Turku) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi (Posti), maksuliikennepalvelun toteuttamiseksi (Checkout Finland Oy) sekä viranomaisille lainsäädännön niin velvoittaessa. Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella (Mailchimp, USA). EU:n ulkopuolelle siirtyvät tiedot sisältävät henkilön etu- ja sukunimen ja sähköpostiosoitteen.

5. Tietosisältö 
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:
Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, tieto sähköpostimarkkinointiluvasta/- kiellosta, tilaus- ja toimitustiedot sekä alennuspistesaldot.

Lisäksi sivustolla vierailusta kerätään Google Analytics (Google Inc., USA) kävijäseurannan avulla yleisluontoista anonyymiä tilastoa kuten selainversio, vieraillut sivut ja niiden määrä ja vierailun kesto. Lisätietoa Googlen kävijäseurannasta Google Analyticsin sivulla.

6. Tietolähteet 
Asiakas itse antaa tiedot verkkosivustoa käyttäessään (rekisteröityessään asiakkaaksi tai tilauksen yhteydessä).

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, joka on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisenä ja se sijaitsee Euronic Oy:n hallitsemilla palvelimilla. Asiakasrekisterin tiedot tallentuvat palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita hoitavalla vaitiolovelvollisuuden sitomalla henkilöllä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Asiakas voi milloin tahansa lopettaa uutiskirjetilauksensa klikkaamalla jokaisen uutiskirjeen lopussa olevaa "poistu uutiskirjelistalta"-nappia tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.